Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Maureen Bol

Maureen Bol


(Eind)redacteur/webredacteur Communicatieadviseur overheidscommunicatie Interne communicatie bij reorganisatie

Home | Profile | Archives


Goed nieuws voor ondernemers op het platteland

Posted at 11:11, 22/4/2015

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stuurde een opmerkelijk persbericht uit met de titel "Startende ondernemers laten zich niet tegenhouden door krimp".


Het persbericht gaat over een promotieonderzoek van de bedrijfskundige Heike Delfmann, die op 23 april 2015 promoveert. Delfmann concludeert, dat krimpregio’s het verrassend goed doen als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemingen.


Krimpregio's

Krimpregio's zijn gebieden waar bijvoorbeeld sprake is van vergrijzing. Delfmann: ‘Het idee is altijd: krimp is negatief. Maar ik concludeer, dat in plattelandsgebieden met sterkere krimp juist relatief veel nieuwe bedrijven worden opgericht.’


Diepte-interviews

Delfmann onderzocht de beweegredenen van diverse starters aan de hand van diepte-interviews. ‘Juist in vergrijzende plattelandsgebieden gaat men er vaak vanuit dat nieuwe bedrijven uit nood geboren kindjes zijn die niet zullen groeien. Het idee is dat ondernemers in krimpgebieden voor zichzelf beginnen omdat ze hun vaste baan verliezen en vervolgens niet kunnen of willen verhuizen. Maar dat beeld heb ik in mijn onderzoek niet gevonden’, aldus Delfmann, die casestudies deed in de overwegend rurale gebieden van Northumberland (Noordoost-Engeland) en het Drentse Westerveld.


Drijfveren

De onderzoeker voegt hieraan toe: ‘De belangrijkste drijfveren om te starten zijn de wens om zelfstandig te zijn of een uit de hand gelopen hobby. Daarnaast waren er natuurlijk ondernemers die vanwege een negatieve push zoals werkloosheid kiezen voor een eigen bedrijf, maar ook die mensen hadden eerder al overwogen om voor zichzelf te beginnen.’


Platteland

Nieuwe ondernemers blijken Bovendien vaak bewust te kiezen voor vestiging op het platteland. De prioriteit van deze ondernemers ligt bij de kwaliteit van leven. Ze kiezen voor een woonlocatie ongeacht de kansen op de arbeidsmarkt. De keuze voor een landelijke woonlocatie is sterk verbonden aan de wens voor een bepaalde levensstijl.


Motivatie

Delfmann: ‘De motivatie is niet het maximaliseren van winst, maar persoonlijk geluk.’ De kleinschalige bedrijven, die voortkomen uit deze keuze, passen niet alleen bij de landelijke omgeving, ze hebben vaak ook een toeristische functie. En, belangrijker nog, ze brengen de regio in beweging.


Sociale interactie

Omdat deze ondernemers vaak de sociale interactie tussen bewoners bevorderen, hebben ze een positieve uitwerking op de kwaliteit van leven in de gemeenschap. Delfmann merkt daarbij op: ‘Ook als deze bedrijven economisch maar een kleine rol spelen, voegen ze vaak veel toe aan de gemeenschap. Soms is de rol van deze bedrijven in de gemeenschap zelfs groter dan de rol die ze spelen in de lokale economie.’


Bewuste keuze

Nieuwe ondernemers blijken bewust te kiezen voor vestiging op het platteland. De prioriteit van deze ondernemers ligt bij de kwaliteit van leven. Ze kiezen voor een woonlocatie ongeacht de kansen op de arbeidsmarkt. De keuze voor een landelijke woonlocatie is sterk verbonden aan de wens voor een bepaalde levensstijl. Delfmann: ‘De motivatie is niet het maximaliseren van winst, maar persoonlijk geluk.’


Positieve uitwerking

De kleinschalige bedrijven die voorvloeien uit deze keuze voor ondernemerschap op het platteland passen niet alleen bij de landelijke omgeving, ze hebben vaak ook een toeristische functie. En, belangrijker nog, ze brengen levendigheid in de regio. Door de sociale interactie tussen bewoners te bevorderen, hebben ze een positieve uitwerking op de kwaliteit van leven in de gemeenschap.


Delfmann: ‘Ook als deze bedrijven economisch maar een kleine rol spelen, voegen ze vaak veel toe aan de gemeenschap. Soms is de rol van deze bedrijven in de gemeenschap zelfs groter dan de rol die ze spelen in de lokale economie.’


Stimulans

‘De nieuwe bedrijven in krimpgebieden leveren een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio, al creëren start-ups in krimpgebieden relatief minder werkgelegenheid dan ondernemerschap in groeigebieden,’ geeft Delfmann toe.


Werkgelegenheid

Allereerst is er het directe effect op de werkgelegenheid: iemand begint een winkel en neemt iemand aan om in die winkel te werken. Maar nieuwe bedrijven leiden ook indirect tot een toename van de werkgelegenheid in een gebied, ook als het gaat om zzp’ers.


Concurrentie

‘Een nieuw bedrijf stimuleert de concurrentie in de omgeving’, stelt Delfmann. ‘Deze bedrijven passen zich aan, gaan ten onder of worden juist beter onder de druk van de toegenomen concurrentie.’


Gemeenten

Ook de beleidsmakers van gemeenten hebben baat bij haar bevindingen, meent Delfmann. ‘Het is belangrijk nieuwe bedrijvigheid te blijven stimuleren en faciliteren in krimpregio’s. Zorg dat mensen zich betrokken voelen bij de gemeenschap. Juist die betrokkenheid is een zeer belangrijke motivator voor potentiële en bestaande ondernemers.’


De promovenda

De onderzoeker Heike Stephanie Delfmann (1984, Osnabrück) studeerde Bedrijfskunde en deed een master Small Business and Entrepreneurship aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek deed ze bij de afdeling Economische Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de RUG. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Understanding entrepreneurship in the local context’. Delfmann werkt sinds februari dit jaar als docent op de afdeling Bedrijfskunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.{ Last Page } { Next Page }